APBD 2019

APBD 2019

LAMPIRAN I

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN II. A

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN II

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN III

Add Comment